Min strategi

Den strategi jag följer strikt är att jag enbart investerar i utdelningsaktier. De utdelningar jag erhåller återinvesteras löpande. Min portföljt är brett diversifierad med fokus på en del kärninnehav som kännetecknas av starka ägare, lång utdelningshistorik samt preferens aktier och månadsutdelare från USA och Canada för att generera ett stabilt kassaflöde. Mitt mål är att öka med 1 aktie per innehav varje månad och ha en sparkvot på 30% av lönen.